• Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες Βιομηχανικών – Ενεργειακών έργων και Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αερίων. Πτυχίο 1ης τάξεως στην κατηγορία Λιμενικών έργων.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018

Σύµφωνα µε την απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας ‘’ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ’’ που λήφθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10-9-2018, εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2018

α) ως Τακτικός ελεγκτής ο Μπαρζού Ολυµπία αρ. µητρώου Σ.Ο.Ε Λ 21371 ΑΦΜ 046305206 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

β) ως Αναπληρωµατικός ελεγκτής η Λυµπέρη Μαρία αρ. µητρώου Σ.Ο.Ε Λ 52761 ΑΦΜ 147127830 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2017

Σύμφωνα με την απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας ‘’ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ’’ που λήφθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10-9-2017,εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017

α) ως Τακτικός ελεγκτής ο Μπαρζού Ολυμπία αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 21371 ΑΦΜ 046305206 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

β) ως Αναπληρωματικός ελεγκτής η Λυμπέρη Μαρία αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 52761 ΑΦΜ 147127830 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Ανακοίνωση διορισμού ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2016

Σύμφωνα με την απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας "ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ" που λήφθηκε στην Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση της 25-09-2016, εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2016

α.) ως Τακτικός ελεγκτής ο Σφούνος Αριστείδης-Αντώνης του Γρηγορίου αριθ. μητρώου Σ.Ο.ΕΛ 14851 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

β.) ως Αναπληρωματικός ελεγκτής η Μπάρχού Ολυμπία του Γεωργίου αρ. μητρώου Σ.Ο.ΕΛ 21371 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

 

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΥΛΗΣ 19 Οκτ. 2015

1h foto gia anakoinvwsh
Δόθηκε σε κυκλοφορία το Τμήμα της Οδού από Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά. Ως "έργο ζωής για την περιοχή, τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό" χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός την κατασκευή  του τμήματος του οδικού άξονα Τρικάλων – Πύλης, από τη Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά.

Διαβάστε περισσότερα: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΥΛΗΣ 19 Οκτ. 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.                                                                                                                                                             ΓΡΕΒΕΝΑ 16-10-2015

ΘΕΜΑ :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015 Σύμφωνα με την απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας ‘’ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ’’ που λήφθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-9-2015,εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2015 α) ως Τακτικός ελεγκτής ο Σφούνος Αριστείδης-Αντώνης του Γρηγορίου αριθ. μητρώου Σ.Ο.ΕΛ 14851 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. β) ως Αναπληρωματικός ελεγκτής η Μπαρζού Ολυμπία του Γεωργίου αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 21371 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  

Σελίδα 1 από 2