• Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες Βιομηχανικών – Ενεργειακών έργων και Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αερίων. Πτυχίο 1ης τάξεως στην κατηγορία Λιμενικών έργων.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023

Σύμφωνα με την απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας ‘’ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ’’ που λήφθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-10-2023, εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2023 : η εταιρεία ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε  με  ΑΡ.ΓΕΜΗ 005202501000, ΑΜ. ΣΟΕΛ 146 και ΑΜ-ΕΛΤΕ 002

ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022

Σύμφωνα με την απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας ‘’ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ’’ που λήφθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-10-2022, εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2022:

α) ως Τακτικός ελεγκτής η Λυμπέρη Μαρία  αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 52761, ΑΦΜ 147127830 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

β) ως Αναπληρωματικός ελεγκτής ο Σπυράκης Δημήτριος  αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 34191, ΑΦΜ 119195613 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020

Σύμφωνα με την απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας ‘’ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ’’ που λήφθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-10-2020, εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2020

α) ως Τακτικός ελεγκτής ο Μπαρζού Ολυμπία αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 21371 ΑΦΜ 046305206 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

β) ως Αναπληρωματικός ελεγκτής η Λυμπέρη Μαρία αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 52761 ΑΦΜ 147127830 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021

Σύμφωνα με την απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας ‘’ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ’’ που λήφθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-10-2021, εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2021

α) ως Τακτικός ελεγκτής ο Μπαρζού Ολυμπία αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 21371 ΑΦΜ 046305206 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

β) ως Αναπληρωματικός ελεγκτής ο Σπυράκης Δημήτριος αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 34191 ΑΦΜ 119195613 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019

Σύµφωνα µε την απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας ‘’ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ’’ που λήφθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10-9-2019, εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2019

α) ως Τακτικός ελεγκτής ο Μπαρζού Ολυµπία αρ. µητρώου Σ.Ο.Ε Λ 21371 ΑΦΜ 046305206 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

β) ως Αναπληρωµατικός ελεγκτής η Λυµπέρη Μαρία αρ. µητρώου Σ.Ο.Ε Λ 52761 ΑΦΜ 147127830 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

 

Σελίδα 1 από 3