• Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες Βιομηχανικών – Ενεργειακών έργων και Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αερίων. Πτυχίο 1ης τάξεως στην κατηγορία Λιμενικών έργων.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
latest-project-1 latest-project-2 latest-project-3 latest-project-4
Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος
για το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Κατασκευή της οδού σύνδεσης
ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας
Κατασκευή οδού προς
Δοτσικό
Ύδρευση
Δεσκάτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022

Σύμφωνα με την απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας ‘’ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ’’ που λήφθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-10-2022, εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2022:

α) ως Τακτικός ελεγκτής η Λυμπέρη Μαρία  αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 52761, ΑΦΜ 147127830 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

β) ως Αναπληρωματικός ελεγκτής ο Σπυράκης Δημήτριος  αρ. μητρώου Σ.Ο.Ε Λ 34191, ΑΦΜ 119195613 της BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ