• Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες Βιομηχανικών – Ενεργειακών έργων και Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αερίων. Πτυχίο 1ης τάξεως στην κατηγορία Λιμενικών έργων.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση

Αποπερατωμένα Οικοδομικά Έργα

Τίτλος Έργου Έτος
Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος για το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας για το παράρτημα του στα Γρεβενά 2010
Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Κοζάνης 2009
Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δυτικής Μακεδονίας 2008
Ανέγερση κτιρίου διοίκησης πυροσβεστικών υπηρεσιών Πειραιά και 2ου πυροσβεστικού σταθμού Πειραιά. 2006
Αναβάθμιση Υπόστεγου ΜΣΒ στην 115 Π.Μ. 2005
Διοικητήριο Γρεβενών 2005
Κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού Λιμένα Κέρκυρας 2001
Αποπεράτωση κτιρίων Ιδ, ΙΙ, ΙΙΙα, ΙΙΙβ, ΙV και του περιβάλλοντος χώρου του 1ου ΚΕΤΕ Ηρακλείου. 2001
Κατασκευή 52 Ισογείων Κατοικιών τύπου Α και 16 Ισογείων Κατοικιών τύπου Β με συμβατικό τρόπο κατασκευής σε κοινότητες του Ν. Γρεβενών» 1998
Κατασκευή 47 Ισογείων Κατοικιών τύπου Α και 16 Ισογείων Κατοικιών τύπου Β με συμβατικό τρόπο κατασκευής σε κοινότητες του Ν. Γρεβενών» 1998