• Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες Βιομηχανικών – Ενεργειακών έργων και Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αερίων. Πτυχίο 1ης τάξεως στην κατηγορία Λιμενικών έργων.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση

Εγκαταστάσεις Παραγωγής

genikiapospsilatomeiou

Γενική άποψη της λατομικής περιοχής Πόρου νομού Γρεβενών και των εγκαταστάσεων ,
συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών , συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος ,
συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος

Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος .
Το κτίριο στα δεξιά είναι το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ.

Συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών.

Νέο συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος.
Διακρίνονται οι δεξαμενές αποθήκευσης της πίσσας ,
τα σιλό τροφοδοσίας των αδρανών και πίσω δεξιά με λευκό χρώμα η
δεξαμενή υγραερίου που αποτελεί και το καύσιμο του συγκροτήματος.

Άποψη του συγκροτήματος παραγωγής αδρανών υλικών,
με τη φόρτωση του παραγόμενου προϊόντος