• Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες Βιομηχανικών – Ενεργειακών έργων και Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αερίων. Πτυχίο 1ης τάξεως στην κατηγορία Λιμενικών έργων.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
latest-project-1 latest-project-2 latest-project-3 latest-project-4
Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος
για το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Κατασκευή της οδού σύνδεσης
ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας
Κατασκευή οδού προς
Δοτσικό
Ύδρευση
Δεσκάτης

Αρχική

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1992 από τους Αφούς Γεώργιο και Κωνσταντίνο Κόκκινο, Πολιτικούς Μηχανικούς, που είναι οι μόνοι μέτοχοι της εταιρείας και έχει έδρα το Δήμο Γρεβενών.

Ο κος Κων/νος Κόκκινος είναι Γενικός Διευθυντής & Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και ο κος Γεώργιος Κόκκινος Τεχνικός Διευθυντής.

Οι κύριες δραστηριότητες της ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. είναι η κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, η εκμετάλλευση λατομείου αδρανών Υλικών, η παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος.

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. διαθέτει πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών. Επίσης διαθέτει πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ στην κατηγορία Βιομηχανικών – Ενεργειακών έργων και έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων. Τέλος διαθέτει πτυχίο 1ης τάξεως ΜΕΕΠ στην κατηγορία Λιμενικών έργων.

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. διαθέτει έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και μηχανοργάνωση ώστε μπορεί να αντεπεξέλθει με πλήρη επιτυχία στην κατασκευή κάθε δημοσίου και ιδιωτικού έργου.